Reglement bowlingclub The Flintstones.

 

* Bowlingclub The Flintstones uit Langemark is een recreatieve, lokale en vriendschappelijke club met het doel de bowlingsport te beoefenen, meer bepaald ten-pin bowling.

 

* Het inschrijvingsgeld bedraagt 15,00 euro.  De lidkaart geldt als inschrijvingsbewijs.

 

* De midweek wordt gespeeld op dinsdag avond.  Om 19u45 worden de aanwezige spelers in ploegen verdeeld.  Er worden 3 spellen gespeeld, eventueel volgens een op voorhand aangekondigde spelsoort. 

 

* Het maandspel bestaat uit 4 spellen, startende op een aangeduide baan, en met wisselen van baan na elk spel.  Per maandspel wordt een resultatenlijst opgesteld op basis van het verschil tussen het gemiddelde van de avond over de 4 spellen enerzijds en het individueel seizoens-gemiddelde anderzijds.  Indien één maandprijs voorzien is, dan gaat deze naar die speler met het hoogste resultaat.  Indien 2 identieke maandprijzen voorzien zijn, dan gaan deze naar die heer en die dame met het hoogste resultaat.  Indien 2 verschillende maandprijzen voorzien zijn, dan gaan deze eveneens naar die heer en die dame met het hoogste resultaat.  De speler van deze met het hoogste resultaat mag dan eerst kiezen.

 

* De eerste ronde van het maandspel start om 17u45 stipt.  Er worden maximaal 4 spelers per baan toegelaten.

 

* Na elk maandspel  wordt een nieuw klassement opgesteld van de individuele seizoens-gemiddelden.  Wie te weining spellen gespeeld heeft, wordt gedeklasseerd.  Bij opgave tijdens het maandspel worden de spellen geannuleerd.  Men kan later geen losse spellen inhalen.  Voor de trofeeën van hoogste gemiddelde zijn op het einde van het seizoen 28 spellen nodig.

 

* Inhaalmatchen voor het maandspel, eveneens als het maandspel zelf telkens in een blok van een game op elk van de banen, kunnen enkel gespeeld worden tijdens de tweede ronde van het maandspel.  Enkel de eerste ronde geeft dan eventueel recht op de maandprijs.  Er kan niet ingehaald worden tijdens de tornooien als men er aan mag deelnemen.  Inhaalmatchen tijdens de midweek kunnen ook gespeeld worden in aanwezigheid van een bestuurslid of op een ander moment special voorzien voor inhaalmatchen op voorwaarde dat dit aangekondigd wordt voor de start van het eerste game.  Deze inhaalmatchen worden, in chronologische volgorde, benut om toegevoegd te worden aan het klassement voor zover de speler die inhaalt nooit meer inhaalgames gespeeld heeft dan gewone games.

 

* Om aan de tornooien te mogen deelnemen moet men minimum het volgende aantal  spellen gespeeld hebben : 12 voor de zomerprijs en 20 voor de kermisprijs.  Om aan het kampioenschap te mogen deelnemen moet men minimum 28 games gespeeld hebben.

 

* Wie te laat komt mag invallen maar kan geen beurten inhalen.  Voor de reeds gespeelde beurten wordt 0 genoteerd.

 

* Bij elke bal tellen de effectief gevallen kegels evenals eventueel de kegels waarvan het touw tijdens het doorgaan van de bal door een ander touw wordt losgemaakt.  Dit ziet men aan de aanduidingen op het scherm (driehoek met bolletjes).  Bij een fout van de machine of van de computer en indien niet kan verbeterd worden met het programma moet met de hand verder geteld worden.  Zo bijvoorbeeld  indien de eerste bal geen strike was en toch alle kegels teruggezet worden (beurt moet herspeeld worden) of indien er geen strike aangetekend werd doordat een touw breekt (strike mag genoteerd worden).  Eerlijkheid duurt hierbij het langst.

 

* Topscores van midweek, maandspel en tornooien worden op de borden geschreven vanaf 170 voor de heren en 140 voor de dames.

 

* De resultaten van de club kan men raadplegen in Het Munchenhof of op de website van de club

(http://www.bowlingclub-theflintstones-langemark.be).

 

* Van alle leden wordt verwacht dat ze zorg dragen voor de uitrusting van de bowling, dat ze zich kunnen inleven in de familiale en sportieve geest van de club en dat ze bij hun baan blijven tijdens het spel.  Verwittig steeds een bestuurslid bij een technisch probleem met de banen.

 

* Het bestuur stelt al het redelijk mogelijke in het werk om persoonsgegevens te beschermen en privacy te garanderen.  Door zich in te schrijven geven leden het bestuur de toestemming gegevens te verzamelen, bij te houden en te verwerken met het doel van de club voor ogen.  Vraag de secretaris per e-mail om inzage te krijgen in uw concrete persoonlijke gegevens en betrokken gegevensverwerkende processen binnen de club.

Ook worden de leden verzocht aanpassingen aan persoonsgegevens, zoals gewijzigde adressen of contactgegevens, te laten weten aan de secretaris.

 

* Elke kwestie die niet volledig geregeld is door dit reglement, wordt geregeld door één of meerdere bestuursleden, in samenspraak met de voorzitter.

 

* Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

* Het bestuur van bowlingclub The Flintstones bestaat uit :

- Andy Vandaele, voorzitter

   Onze-Lieve-Vrouwstraat 4a, 8920 Langemark-Poelkapelle

   tel. 0491/62.62.25

- Filiep Goudeseune, schatbewaarder

- Luc Vanzieleghem, secretaris

- Ingrid Madou, bestuurslid

- Bert Deroo, bestuurslid

- Cederic Latruwe, bestuurslid